Konstruktor:

Meie meeskonda on oodatud konstruktor, kes omab kogemusi raudbetoon konstruktsioonide arvutuste koostamisel ning soovib rakendada oma teadmisi põnevate betoonehitiste lahenduste väljatöötamisel.

Põhilised tööülesanded:

 • ehituskonstruktsioonide tugevuse, jäikuse ja stabiilsuse arvutuste koostamine;
 • sõlmjooniste väljatöötamine ja enesekontroll;
 • optimaalsete lahenduste pakkumine, kasutades standardeid, norme ning toote- ja lahenduste kataloogi;
 • kolleegide elementarvutuste kontroll ning vajadusel juhendamine ja nõustamine;
 • keerukamate elementide tootejooniste õigsuse kontroll;
 • projektdokumentatsiooni vormistamine.

Sinu töö eeldab tihedat koostööd modelleerijate ja projekti peainseneriga. Sobid meile, kui pidev areng ning erialane enesetäiendus on sinu jaoks oluline ning naudid koostööd kolleegidega. Consolises on sul võimalus teha koostööd Euroopa tippinseneridega.

Edukaks koostööks eeldame:

 • erialase kõrghariduse diplomit;
 • element ja tugevusarvutuste ulatuslikku oskusteavet;
 • põhjalikke teadmisi koormusmõjudest ja kandevõimest;
 • oskust kasutada projekteerimistarkvara TEKLA ja FEM või teisi ajakohaseid modelleerimis- ning arvutusvahendeid;
 • eelnevat erialast töökogemust raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimisel;
 • tahet kaasa lüüa innovaatiliste betoonehitiste rajamises.

Lisaküsimuste tekkimisel pöördu julgesti aivi.vaga@consolis.com