Modelleerija:

Pakume tööd projekteerijale, kes naudib modelleerimist ning tahab professionaalsel tasemel tegeleda insenertehniliste teadmiste rakendamisega, kasutades oma töös modernseid töövahendeid.

Põhilised tööülesanded:

  • ehituskonstruktsioonide projekteerimine;
  • elementide tootejooniste koostamine koos vajalike spetsifikatsioonidega;
  • konstruktsiooniosa üld- ja sõlmjooniste koostamine;
  • mudelprojekteerimine TEKLAs;
  • projektdokumentatsiooni vormistamine.

Sinu töö eeldab tihedat koostööd konstruktori ja projekti peainseneriga. Sobid meile, kui pidev areng ning erialane enesetäiendus on sinu jaoks oluline ning naudid koostööd kolleegidega.

Edukaks koostööks eeldame:

  • elementehitiste planeerimise ja projekteerimise protsesside baasteadmisi;
  • põhjalikku element- ja üldjooniste standardite ning normide tundmist;
  • oskust kasutada projekteerimistarkvara TEKLA või teisi ajakohaseid modelleerimisvahendeid;
  • eelnevat erialast töökogemust;
  • tahet kaasa lüüa innovaatiliste betoonehitiste rajamises.

Lisaküsimuste tekkimisel pöördu julgesti aivi.vaga@consolis.com