Teenused

Projekteerimisteenused, insenertehnilised lahendused ja konsultatsioonid

  • Monteeritavate raudbetoonhoonete ja -rajatiste projekteerimine
  • Konstruktsioonide projekteerimine ja analüüs
  • 3D modelleerimine Tekla tarkvaras
  • Struktuurianalüüs, sealhulgas stabiilsusarvutused ja konstruktsiooni elementide arvutused
  • Koormusarvutused
  • Täiendavate teraskonstruktsioonide projekteerimine
  • Montaažielementide ja teraskonstruktsioonide projekteerimisnõustamine
  • Maavärinat taluvate konstruktsioonide analüüs ja projekteerimine
  • Ehitiste konstruktsiooniosa ekspertiis

Hanke etapis koostame planeeritavast hoonest 3D mudeli, mis jääb edasise töö aluseks ja mida vastavalt projekti etappidele pidevalt täiendame ja täpsustame.

BIM ehitusplatsil:

BIM tähistab hooneteabe modelleerimist, mis võimaldab hallata digitaalset mudelit igal etapil, mitte ainult projekteerimise ajal. See võimaldab inseneril regulaarselt analüüsida hoone omadusi ja teha selles muudatusi. BIM sisaldab hoone mudelit koos kõigi selle omadustega ja võimaldab mudelit kasutada kõikidel hoone või ehitisega töötavatel partneritel.