Teenused

Projekteerimisteenused, insenertehnilised lahendused ja konsultatsioonid

  • Monteeritavate betoonhoonete ja -rajatiste projekteerimine
  • Konstruktsioonide projekteerimine ja analüüs
  • 3D modelleerimine Tekla tarkvaras
  • Struktuurianalüüs, sealhulgas stabiilsusarvutused ja konstruktsiooni elementide arvutused
  • Koormusarvutused
  • Täiendavate teraskonstruktsioonide projekteerimine
  • Montaažielementide ja teraskonstruktsioonide projekteerimisnõustamine
  • Maavärinat taluvate konstruktsioonide analüüs ja projekteerimine

Hanke etapis koostame planeeritavast hoonest 3D mudeli. See mudel jääb edasise töö aluseks, mida vastavalt projekti etappidele pidevalt täiendame ja täpsustame. BIM tähistab hooneteabe modelleerimist, mis võimaldab hallata digitaalset mudelit igal etapil, mitte ainult projekteerimise ajal. See võimaldab inseneril regulaarselt analüüsida hoone omadusi ja teha selles muudatusi. BIM sisaldab hoone mudelit koos kõigi selle omadustega ja võimaldab mudelit kasutada kõikidel hoone või ehitisega töötavatel partneritel.

BIM ehitusplatsil: