Sjøutsikten Terrasse

Right next to the Sætre center there are 29 unique apartments with terraces which are located at the rock. Apartments are mostly made in prefabricated construction in combination with steel construction and they are located above the Oslofjorden.

https://www.sjoutsiktenterrasse.no/

Sjøutsikten Terrasse

Tuż obok centrum Sætre znajduje się 29 unikalnych apartamentów z tarasami, umiejscowionych na skalnym zboczu. Apartamenty są wykonane w przeważającej konstrukcji prefabrykowanej z elementami konstrukcji stalowej i znajdują się nad Oslofjorden.

https://www.sjoutsiktenterrasse.no/