Nasze Usługi

Usługi inżynierskie, projektowanie i doradztwo

  • Projektowanie i doradztwo w zakresie prefabrykowanych budynków i konstrukcji betonowych oraz stalowych
  • Modelowanie 3D w Tekla Structures
  • Obliczenia i analizy statyczne oraz sejsmiczne

Już na etapie przetargu tworzymy model 3D planowanego budynku. Model ten pozostaje podstawą wszystkich dalszych prac, zgodnie z etapami rozwoju projektu. BIM to skrót od Building Information Modeling. Ta metodologia projektowania 3D, umożliwia zarządzanie cyfrowym modelem projektu na każdym etapie życia inwestycji, nie tylko podczas projektowania. Dzięki temu inżynier może analizować właściwości (parametry) budynku i wprowadzać w nim zmiany. Praca na modelu budynku (ze wszystkimi jego właściwościami) daje ogromne możliwości.

Badania i rozwój

Consolis jest Europejskim liderem w zakresie dostarczania rozwiązań z zakresu prefabrykacji betonowej. Jako grupa, chcemy być także liderem na drodze do zrównoważonego rozwoju budynków będących neutralnych klimatycznie. CES poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań projektowych, czynnie daje swój wkład w dążenie do tego celu.

Consolis Group Technology Development Centre

Consolis stworzył „Technology Development Center” aby poprzez wiedzę z zakresu projektowania, produkcji i montażu oraz zarządzania projektami, optymalnie przekształcać surowe materiały w wysokiej jakości produkty i rozwiązania. Od czasu swojego powstania Technology Development Center był zaangażowany w szereg prac standaryzacyjnych, rozwojowych oraz implementacyjnych. Dodatkowo zespół zapewnia materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla naszych pracowników.

Consolis Design Technology Platform and Tools Development

Wspólny, skonsolidowany proces projektowy to podstawa naszego sukcesu. Etap projektowania wpływa na wszystkie strategiczne działania grupy, jak: sprzedaż, zarządzanie projektami, produkcja i montaż, oraz stanowi kluczową role w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Zespół „Consolis Design Technology Platform and Tools Development” tworzy środowiska projektowe, oparte na dedykowanych narzędziach, pomagających podejmowanie najlepszych rozwiązań przez projektantów. Proces ten jest wspomagany poprzez bibliotekę wiedzi i rozwiązań, tzw. „product handbooks”