Usługi

Projektowanie

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane od projektu koncepcyjnego, aż do dostarczenia rysunków warsztatowych do fabryki.

Modelowanie 3D w programie Tekla Structures.

Obliczenia statyczne konstrukcji, również z uwzględnieniem sejsmiki.

Konsultacje

Doradztwo w zakresie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.